Kongres Polonii Kanadyjskiej

Z Diaspora

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
KPK logo.jpg

(Canadian Polish Congress)

Federacja organizacji polonijnych w Kanadzie, utworzona na zjeździe w dniach 2-4 IX 1944 roku. Obecnie skupia 240 organizacji i ma 16 oddziałów lokalnych w największych skupiskach polonijnych w Kanadzie. Na czele KPK stoi prezes wybierany co dwa lata przez walny zjazd przedstawicieli oraz zarząd główny. Celem Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynacja współpracy między poszczególnymi organizacjami polonijnym. Wśród zadań, które wyznaczył sobie Kongres Polonii Kanadyjskiej jest promowanie polskiej kultury, języka, tradycji i popularyzowanie wiedzy o Polsce wśród wszystkich Kanadyjczyków. Obecnie prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest Teresa Berezowski.

Do sztandarowych inicjatyw KPK należą:


Bibligrafia: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. Kazimierz Dopierała, O. W. Kucharski, Toruń

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia