Kongres Polonii Amerykańskiej

Z Diaspora

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Pac.png

Spis treści

[edytuj] Historia

KPA został powołany w 1944 w Buffallo, jako federacja ponad stu organizacji polonijnych w USA, mająca reprezentować diasporę wobec władz amerykańskich. Obecnie obejmuje trzy tysiące organizacji i klubów, liczących łącznie ponad jeden milion członków. Pierwszym prezesem zostaje Karol Rozmarek, przywódca Związku Narodowego Polski, największej organizacji wchodzącej w skład KPA. Kolejnymi prezesami KPA byli:

Kongres konsekwentnie odmawia uznania porządku jałtańskiego oraz legalności komunistycznych rządów w Polsce po II Wojnie Światowej. Jest rzecznikiem swobód obywatelskich i wolnych wyborów. Przyczynia się do uruchomienia Radia Wolna Europa. Organizuje pomoc humanitarną dla Polski, skutecznie lobbuje na rzecz przyjęcia przez USA stu czterdziestu tysięcy tysięcy polskich powojennych emigrantów, podejmuje działania na rzecz wyjaśnienia zbrodni katyńskiej.

W latach siedemdziesiątych XX wieku KPA pod przewodnictwem Alojzego Mazewskiego skupia się na poprawie wizerunku oraz statusu społecznego Amerykanów polskiego pochodzenia. Uruchamia akcję promowania polonusów na stanowiska i urzędy państwowe. W roku 1975 funkcję wiceprezesa KPA pełni Jan Nowak Jeziorański, który pracuje jako doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Jimmy'ego Cartera. Z inicjatywy KPA w 1978 na zjeździe w Toronto powołano Radę Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata.

KPA wspiera ruch Solidarności i odnowy w latach osiemdziesiątych. Ściśle współpracuje z administracją Reagana w kwestiach dotyczących polityki wschodniej USA i sankcji, wprowadzonych po ogłoszeniu stanu wojennego. Organizuje gigantyczną zbiórkę żywności dla Polski, w wyniku której do kraju trafiają artykułami spożywcze i pierwszej potrzeby, o łącznej wartości ponad 200 milionów dolarów.

W 1989 delegacja KPA z nowym prezesem, Edwardem Moskalem, przyjeżdża do Polski, aby wyrazić swoje poparcie dla rządu Mazowieckiego oraz Lecha Wałęsy. KPA przeprowadza skuteczne kampanie na rzecz trwałości zachodniej granicy Polski oraz przyjęcia Polski na NATO, mobilizując do wysyłania listów blisko 100 tysięcy osób. Ciemną kartą historii Kongresu jest list Moskala z 1996 do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stosunków polsko-żydowskich.

Na początku XXI wieku Kongres intensyfikuje starania, mające doprowadzić do zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Polski.

[edytuj] Największe organizacje zrzeszone w Kongresie:

   * Związek Narodowy Polski - 250 tysięcy członków
   * Zjednoczenie Polsko Rzymsko-Katolickie - 70 tysięcy
   * Związek Polek w Ameryce - 60 tysięcy
   * Sokolstwo Polskie - 30 tysięcy

Statut KPA przewiduje również członkostwo indywidualne.

[edytuj] Struktura

Najwyższą władzą KPA jest Krajowa Rada Dyrektorów składająca się z Dyrektorów wybranych przez Wydziały stanowe i organizacje o zasięgu krajowym.

Bieżącymi pracami organizacyjnymi i programowymi kieruje Zarząd Główny wybierany na dwuletnią kadencję przez Radę Dyrektorów.

Zadania KPA wykonywane są przez powołane w tym celu stałe Komitety:

   * Komitet Spraw Polskich
   * Komitet Spraw Amerykańskich
   * Komitet Edukacji
   * Komitet Obrony Imienia Polskiego
   * Komitet Młodzieży
   * Komitet Ekologiczny

Specjalne miejsce w działalności KPA zajmuje powołana do życia w 1981 roku Fundacja Charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej dla Polski.

[edytuj] Bibliografia

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kw4_3_06


[edytuj] Linki zewnętrzne

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia