BRASPOL

Z Diaspora

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej w Brazylii (Representação Central da Comunidade Brasiliero-Polonesa no Brasil).

Założona została przez Rizio Wachowicza 27 stycznia 1990 roku i zrzesza wiele mniejszych organizacji polonijnych. Jak podkreślają działacze, jest to raczej ruch niż organizacja w ścisłym tego słowa znaczeniu. Posiada 333 oddziały w 16 z 27 stanów Brazylii. Prezesem Zarządu Krajowego BRASPOL od początku powstania jest Rizio Wachowicz.

Wg statutu, do celów BRASPOL należą m.in.: reprezentowanie wspólnoty wywodzącej się z etni polskiej w Brazylii wobec władz, instytucji prywatnych i publicznych, wyrażanie aspiracji wspólnoty brazylijsko-polskiej i obrona jej interesów, zrzeszanie klubów, stowarzyszeń i innych organizacji polonijnych, animacja polsko-brazylijskiej działalności kulturalnej, artystycznej, naukowej i sportowej, urządzanie uroczystości rocznic ważnych dla wspólnoty polonijnej. BRASPOL prowadzi działalność kulturalną, organizuje kursy polskiego, obchody świąt kościelnych i narodowych, wystawy i festyny. Pod auspicjami organizacji działają chóry i zespoły folklorystyczne. Z założenia BRASPOL zakłada też integrowanie istniejących już organizacji, które wyraziłyby chęć członkostwa.

Struktura władz organizacji jest dwustopniowa - szczeblem wyższym jest Zgromadzenie Krajowe, niższym - Zgromadzenie Municypalne. Organizacja BRASPOL oparta jest na podziale stanowym Brazylii, prezesi BRASPOL w poszczególnych stanach podlegają Zarządowi Krajowemu w Kurytybie.

[edytuj] Bibliografia

[edytuj] Linki zewnętrzne

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia