Polski paszport

Każdy polski obywatel ma prawo do otrzymania polskiego paszportu. Polski paszport uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej. Polski paszport poświadcza również posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej. W polskim paszporcie zamieszcza się następujące dane:

 • nazwisko;
 • imię (imiona);
 • datę i miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • wizerunek twarzy i podpis posiadacza;
 • datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego;
 • serię i numer dokumentu paszportowego;
 • numer PESEL;
 • nazwę organu wydającego;
 • dane biometryczne.

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. Jednakże paszport wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat a nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. W pewnych przypadkach istnieje możliwość wydania paszportu tymczasowego (więcej na ten temat w rozdziale Paszport tymczasowy).
O tym jak uzyskać polski paszport oraz jak wygląda cała procedura z tym związana dowiesz się w kolejnych rozdziałach. Przeczytaj więc m. in. rozdziały: Wniosek o polski paszport, Opłaty urzędowe za paszport, Jak wypełnić wniosek o paszport, itd.