Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Przepisy o polskim obywatelstwie

Ważne informacje
Zobacz ustawę z 1920 r.
 
Zobacz ustawę z 1951 r.
 
Zobacz ustawę z 1962 r.

Historia regulacji prawnych dotyczących polskiego obywatelstwa zaczyna się w dniu 20 stycznia 1920 r. Wtedy to została uchwalona pierwsza ustawa o obywatelstwie Państwa Polskiego, która zaczęła obowiązywać od dnia 31 stycznia 1920 r. Ustawa ta regulowała kwestie obywatelskie narodu polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Ustawa obowiązywała do dnia 18 stycznia 1951 r. W dniu 19 stycznia 1951 r. weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Ta z kolei została zastąpiona przez obecnie obowiązującą ustawę o obywatelstwie polskim z 15 lutego 1962 r.
Tym samym przepisy o polskim obywatelstwie to trzy ustawy obowiązujące w następujących okresach:

  • ustawa o obywatelstwie Państwa Polskiego z dnia 20 stycznia 1920 r. – okres obowiązywania - od dnia 31 stycznia 1920 r. do dnia 18 stycznia 1951 r.
  • ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 8 stycznia 1951 r. – okres obowiązywania - od dnia 19 stycznia 1951 r. do dnia 21 sierpnia 1962 r.
  • ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. – okres obowiązywania - od dnia 22 sierpnia 1962 r. do chwili obecnej.
 
 
Podrozdziały