Procedura

W kolejnych rozdziałach przedstawimy szczegółowo etapy postępowania w sprawie uzyskania Karty Polaka oraz wszelkie czynności, jakie musi podjąć cudzoziemiec, aby Kartę Polaka otrzymać. I tak:

  1. Cudzoziemiec powinien wypełnić formularz wniosku o przyznanie Karty Polaka (więcej w rozdziale: Wniosek i załączniki).
  2. Następnie powinien skompletować dokumenty potwierdzające jego polskie pochodzenie i związek z polskością (więcej w rozdziale: Wniosek i załączniki).
  3. Cudzoziemiec powinien umówić się telefonicznie na spotkanie z konsulem Rzeczpospolitej Polskiej (więcej w rozdziale: Rozmowa z konsulem RP).