Karta Polaka

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do Narodu Polskiego i przyznający mu szereg istotnych uprawnień ułatwiających funkcjonowanie w Polsce.
Cudzoziemiec, który ma Kartę Polaka może:

  • bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej; wiza taka nie będzie uprawniała jednak cudzoziemca do wjazdu do innych krajów niż Polska (więcej na temat rodzajów wiz, zasad i kosztów ich przyznawania znajdziesz w rozdziale Wizy);
  • podejmować na terenie Polski legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę (więcej na temat zasad podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce znajdziesz w rozdziale Praca w Polsce);
  • prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy (więcej na temat zasad podejmowania i wykonywania przez cudzoziemców działalności gospodarczej w Polsce znajdziesz w rozdziale Działalność gospodarcza w Polsce);
  • uczyć się bezpłatnie w polskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
  • w nagłych wypadkach korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • korzystać z 37% ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
  • za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  • w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków zagranicą.

Trzeba pamiętać jednak, że otrzymanie Karty Polaka nie oznacza:

Karta Polaka nie jest także dokumentem stwierdzającym tożsamość cudzoziemca, nie zastępuje zatem dowodu tożsamości (ID) czy paszportu.