Diaspora

image

Wierszyna: polska wieś na Syberii

Pod pojęciem diaspora polska, potocznie Polonia (z łac. Polonia - Polska) rozumie się skupiska Polaków stale przebywających poza granicami ojczyzny. Termin diaspora nie obejmuje Polaków, mieszkających na terenach, które kiedyś należały do państwa polskiego, których określa się mianem mniejszości polskiej.

Szacuje się, że poza terytorium Polski mieszka około 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego.
Największe fale emigracji:

image

Greenpoint: polska dzielnica w Nowym Jorku

 • pomiędzy rokiem 1860 a 1914: 10 milionów osób
 • okres międzywojenny: 2 miliony
 • II Wojna Światowa: 5 milionów
 • 1944-1990: 1,2 miliona.

Polacy byli zmuszeni do opuszczenia kraju z dwóch głównych powodów, chociaż rozgraniczenie pomiędzy nimi często jest płynne:

 • politycznych: "diaspora ofiar": decyzja o emigracji podejmowana z powodu zagrożenia bądź przymusu ze strony władz,
 • ekonomicznych "diaspora pracy": wyjazdy za chlebem, spowodowane brakiem środków do życia lub gorszą sytuacją materialną w kraju.

Polscy emigranci pochodzą z kilku fal migracji:

image

spotkanie Prezydenta z Polonią w USA

 • uchodźcy po powstaniach narodowych w dziewiętnastym wieku (głównie do Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec i Ameryki Północnej),
 • emigracja zarobkowa w II poł. XIX w. aż do 1939 r. (robotnicy głównie do Francji, Belgii i Niemiec; chłopi do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii i Argentyny),
 • emigracja na skutek II wojny światowej oraz z przyczyn politycznych po wojnie,
 • emigracja polskich Żydów na skutek napięć narodowościowych i prześladowań antysemickich (w różnych falach i okresach, przed wojną i po wojnie, m.in. tzw. emigracja pomarcowa lat 1968–71)
 • emigracja z przyczyn ekonomicznych i politycznych w latach osiemdziesiątych XX wieku,
 • emigracja zarobkowa po 1989 r. (głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Włoch, Kanady i Stanów Zjednoczonych).