Działalność gospodarcza w Polsce

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Oznacza to również, iż właściwe organy władzy nie mogą nikomu robić przeszkód w podejmowaniu i prowadzeniu takiej działalności oraz mogą wymagać od przedsiębiorcy wyłącznie spełnienia takich warunków, jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Dodać trzeba, że przedsiębiorcą (przedsiębiorca) w prawie polskim nazywana jest osoba prowadząca działalność gospodarczą.