Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Nabycie polskiego obywatelstwa przez cudzoziemców

Polskie prawo przewiduje dwa zasadnicze sposoby nabycia polskiego obywatelstwa przez cudzoziemców:

  1. nabycie obywatelstwa na podstawie decyzji Prezydenta Polski (nadanie polskiego obywatelstwa - tzw. naturalizacja). Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta może nastąpić w związku z legalnym i długotrwałym pobytem cudzoziemca w Polsce,
  2. nabycie obywatelstwa przez cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z polskim obywatelem.

Należy również wspomnieć o dwóch przypadkach nabycia polskiego obywatelstwa przez osoby, które je utraciły w przeszłości:

  1. nabycie obywatelstwa przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie wskutek poślubienia cudzoziemca,
  2. nabycie obywatelstwa przez osobę, która jako dziecko utraciła obywatelstwo polskie wskutek wyboru obcego obywatelstwa przez jego rodziców.
W kolejnych rozdziałach przeczytasz o ww. sposobach nabycia polskiego obywatelstwa. 
 
 
Podrozdziały