Cudzoziemcy w Polsce

Za cudzoziemca polskie prawo uznaje każdego, kto nie posiada polskiego obywatelstwa. Cudzoziemcem jest więc obywatel innego państwa, jak też osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa (bezpaństwowiec). Polskie prawo szczegółowo reguluje zasady i warunki wjazdu oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Uzależnia je od posiadania przez cudzoziemców określonych dokumentów oraz dopełnienia określonych formalności. Wymagania, jakie musi spełnić cudzoziemiec wjeżdżając lub/i przebywając na terytorium Polski są znacznie złagodzone w stosunku do cudzoziemców-obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. W tym dziale serwisu dowiesz się m. in.:

  • jakie dokumenty musi posiadać cudzoziemiec przekraczając polską granicę,
  • na jakich zasadach oraz jak długo cudzoziemiec może przebywać na terytorium Polski,
  • jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec i jakie podjąć czynności, aby uzyskać polskie obywatelstwo.