Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Nabywanie nieruchomości przez obywateli państw spoza UE

Aby nabyć nieruchomość w Polsce, cudzoziemiec (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego), nie będący obywatelem Unii Europejskiej, ani Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Konfederacji Szwajcarskiej, musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenia wymaga w szczególności nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w drodze umowy: sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, zbycia spadku. Zezwolenia wymaga również nabycie nieruchomości na podstawie orzeczenia sądu lub organu administracji, np.: orzeczenia o zniesieniu współwłasności lub dziale spadku oraz o nabyciu nieruchomości w drodze zasiedzenia. Wreszcie, zezwolenia wymaga również nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia na podstawie testamentu. Oznacza to, że cudzoziemiec który dostał spadek z nieruchomością na podstawie testamentu musi uzyskać zezwolenie MSWiA na nabycie tej nieruchomości. Zezwolenia wymaga także nabycie przez cudzoziemca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Użytkowanie wieczyste jest specyficznym prawem zbliżonym do prawa własności, jednakże jest ograniczone w czasie (może przysługiwać przez okres nie dłuższy niż 99 lat).

zobacz cały artykuł »