Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Nabywanie nieruchomości przez obywateli państw UE

Obywatele państw Unii Europejskiej mogą nabywać nieruchomości w Polsce bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia. 
Wyjątkiem od tej zasady jest nabycie nieruchomości rolnych i leśnych. Na nabycie takich nieruchomości, aż do 30 kwietnia 2016 r., obywatele państw Unii Europejskiej muszą uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Wydanie zezwolenia na nabycie ww. nieruchomości odbywa się na zasadach określonych w rozdziale Nabywanie nieruchomości przez obywateli państw spoza UE.
zobacz cały artykuł »