Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Małżeństwo z polskim obywatelem

Prawo polskie przewiduje uproszczony sposób nabycia polskiego obywatelstwa przez cudzoziemca (kobietę lub mężczyznę) zamieszkującego na terytorium Polski na podstawie:

  • zezwolenia na osiedlenie się (dotyczy obywateli państw spoza Unii Europejskiej) albo
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (dotyczy obywateli państw spoza Unii Europejskiej) albo
  • prawa stałego pobytu (dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej)

jeśli co najmniej 3 lata pozostaje on w związku małżeńskim z osobą posiadającą polskie obywatelstwo.

Inaczej mówiąc, małżonek polskiego obywatela może skorzystać z uproszczonej procedury nabycia obywatelstwa polskiego jeśli spełnia łącznie dwa warunki:

  • pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z polskim obywatelem oraz
  • mieszka w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub posiada prawo stałego pobytu (w przypadku obywateli UE).
zobacz cały artykuł »