Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Procedura i opłaty urzędowe

Organem właściwym do nadania polskiego obywatelstwa jest Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. To do Prezydenta RP adresowany jest wniosek cudzoziemca o nadanie obywatelstwa.
Wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa składany jest jednak za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca (jeśli zamieszkuje on w Polsce) lub polskiego konsula (jeśli cudzoziemiec przebywa stale za granicą).
Na podstawie zgromadzonych dokumentów urząd wojewódzki (lub polski konsul) sporządza informację zawierającą następujące dane:

zobacz cały artykuł »