Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Ważne informacje
Zobacz wniosek o kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Członek rodziny obywatela UE (nieposiadający obywatelstwa UE) zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE przed upływem terminu ważności posiadanej karty pobytu członka rodziny obywatela UE (na temat karty pobytu zobacz w rozdziale Wniosek o kartę pobytu dla członka rodziny obywatela UE.

Wniosek składa się osobiście na urzędowym formularzu w urzędzie wojewódzkim. Wniosek powinien być wypełniony w języku polskim.

Wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE podlega opłacie w wysokości 30 PLN. Opłata płatna jest na konto urzędu wojewódzkiego, do którego składany jest wniosek. Numery rachunków bankowych urzędów wojewódzkich dostępne są na ich stronach internetowych.

Przy odbiorze karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE należy okazać:

  • ważny dokument podróży oraz
  • dowód poniesienia opłaty w wysokości 30 PLN.

Karta stałego pobytu może być odebrana przez pełnomocnika wnioskodawcy. Wówczas pełnomocnik powinien przy odbiorze okazać oprócz ww. dokumentów, również udzielone przez wnioskodawcę pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa płatna jest na rachunek bankowy właściwego ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa urzędu miasta (numery kont bankowych dostępne są na stronach internetowych tych urzędów). Udzielenie pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, jedno z rodziców, dziadków, dziecko, wnuk lub rodzeństwo cudzoziemca.

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 10 lat.
Dzięki posiadanej karcie stałego pobytu członek rodziny obywatela UE może przebywać na terytorium Polski oraz wielokrotnie przekraczać polską granicę bez wizy (z ważnym dokumentem podróży).