Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o potwierdzenie prawa stałego pobytu obywatela UE

Ważne informacje
Wzór wniosku o dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE

Wniosek o dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE należy złożyć osobiście we właściwym urzędzie wojewódzkim, według miejsca zamieszkania cudzoziemca (obywatela UE). Wniosek składa się na urzędowym formularzu w języku polskim. 
Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE podlega opłacie w wysokości 30 PLN. Opłata płatna jest na konto urzędu wojewódzkiego, do którego składany jest wniosek. Numery rachunków bankowych urzędów wojewódzkich dostępne są na ich stronach internetowych.

Przy odbiorze dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatel UE musi okazać:

  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. dowód tożsamości),
  • dowód zapłaty opłaty w wysokości 30 PLN.

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu może być również odebrany przez pełnomocnika wnioskodawcy. Wówczas pełnomocnik powinien przy odbiorze okazać oprócz ww. dokumentów, również udzielone przez wnioskodawcę pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa płatna jest na rachunek bankowy właściwego ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa urzędu miasta (numery kont bankowych dostępne są na stronach internetowych tych urzędów). Udzielenie pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, jedno z rodziców, dziadków, dziecko, wnuk lub rodzeństwo cudzoziemca.