Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele państw UE

Podobnie jak w przypadku przekraczania polskiej granicy, przepisy polskiego prawa wprowadzają różne zasady legalizacji pobytu na terytorium Polski cudzoziemców – obywateli UE oraz cudzoziemców – obywateli państw spoza UE.

Co do zasady wymagania, jakie muszą zostać spełnione przez cudzoziemców, aby mogli oni zgodnie z prawem przebywać na terytorium Polski są złagodzone w stosunku do obywateli UE oraz członków ich rodzin.

 
 
Podrozdziały