Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zasady wjazdu do Polski-obywatele państw UE

Zasady przekroczenia polskiej granicy zostały uregulowane odrębnie w stosunku do cudzoziemców – obywateli UE oraz cudzoziemców posiadających obywatelstwo państw spoza UE. Cudzoziemiec – obywatel UE może wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz obywatelstwo. Może to być paszport albo dokument tożsamości (ID). Członek rodziny cudzoziemca – obywatela UE, który jednak sam tego obywatelstwa nie posiada, przy wjeździe na terytorium Polski powinien posiadać ważny dokument podróży (paszport) oraz wizę (jeśli jest wymagana). Z obowiązku posiadania wizy zwolniony będzie jednak cudzoziemiec (członek rodziny obywatela UE) jeśli...

zobacz cały artykuł »
 
Podrozdziały