Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Obowiązki podatkowe

Uzyskanie poświadczenia polskiego obywatelstwa nie rodzi automatycznie obowiązków podatkowych w Polsce. Jednak pod pewnymi warunkami. O tym czy polski obywatel ma obowiązek płacenia podatku dochodowego w Polsce decydują inne okoliczności niż fakt posiadania polskiego obywatelstwa. Decyduje przede wszystkim jego miejsce zamieszkania oraz miejsce w którym uzyskuje swoje zarobki. Jak bowiem przewiduje polskie prawo podatkowe, osoby jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce otrzymywania tych dochodów.

zobacz cały artykuł »