Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jak przyspieszyć postępowanie

Jeśli postępowanie w sprawie poświadczenia polskiego obywatelstwa trwa dłużej niż 3 miesiące a wnioskodawca nie otrzymał w tym czasie z urzędu wojewódzkiego żadnego pisma - może złożyć zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale - Przebieg postępowania, przepisy prawne nakazują aby urząd wojewódzki wydał decyzję w sprawie poświadczenia obywatelstwa polskiego w ciągu dwóch miesięcy. Wspomniano również, że w wielu przypadkach zachowanie tego terminu jest niemożliwe z uwagi na konieczność przeprowadzenia czasochłonnego postępowania wyjaśniającego (w tym na poszukiwanie dokumentów).

zobacz cały artykuł »