Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Legalizacja zagranicznych dokumentów

Zagraniczne dokumenty urzędowe składane w polskich urzędach (również w sprawie o poświadczenie polskiego obywatelstwa) wymagają legalizacji. Odbywa się to poprzez uzyskanie klauzuli apostille albo legalizację konsularną. Apostille jest rodzajem formalnego poświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe wydane na terytorium danego państwa (np. dokumenty sądowe, dokumenty administracyjne, itp) są respektowane na terytorium innego państwa. Obowiązek uzyskania klauzuli apostille dotyczy obywateli państw, które podpisały Międzynarodową Konwencję sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r.

zobacz cały artykuł »