Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Opłaty urzędowe za poświadczenie obywatelstwa

Osoby, które składają wniosek o poświadczenie polskiego obywatelstwa bezpośrednio do urzędu wojewódzkiego muszą zapłacić opłatę skarbową w wysokości 58 PLN. Dowód poniesionej opłaty należy załączyć do wniosku o poświadczenie obywatelstwa polskiego. Opłatę należy wpłacić do kasy lub na konto bankowe urzędu miasta (gminy), właściwego według siedziby urzędu wojewódzkiego, który rozpatruje wniosek o poświadczenie obywatelstwa polskiego. Dla osoby nie mieszkającej w Polsce i nie znającej języka polskiego dokonanie zapłaty opłaty skarbowej może być kłopotliwe.

zobacz cały artykuł »