Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zaświadczenie o pełnieniu urzędu publicznego

W pewnych przypadkach do wniosku o poświadczenie obywatelstwa polskiego należy dołączyć zaświadczenie o pełnieniu urzędu publicznego w obcym państwie przez osobę, która wyemigrowała z Polski przed 1951 r. Obowiązek przedłożenia tego dokumentu wiąże się z ustawą o obywatelstwie Państwa Polskiego z 1920 r. Zgodnie z art. 11 tej ustawy polski obywatel tracił polskie obywatelstwo wskutek przyjęcia urzędu publicznego w państwie obcym. Wspomniany przepis obowiązywał od 31 stycznia 1920 r. do 18 stycznia 1951 r. Tym samym utratę polskiego obywatelstwa powodowało przyjęcie urzędu publicznego w obcym państwie tylko w podanym wyżej okresie.

zobacz cały artykuł »