Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zaświadczenie o służbie wojskowej

W pewnych przypadkach do wniosku o poświadczenie obywatelstwa polskiego należy dołączyć zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej w obcym państwie osoby, która wyemigrowała z Polski przed 1951 r. Obowiązek przedłożenia tego dokumentu wiąże się z ustawą o obywatelstwie Państwa Polskiego z 1920 r. Zgodnie z art. 11 tej ustawy polski obywatel tracił polskie obywatelstwo wskutek wstąpienie do służby wojskowej w obcym państwie. Wspomniany przepis obowiązywał od 31 stycznia 1920 r. do 18 stycznia 1951 r. Tym samym utratę polskiego obywatelstwa powodowała służba wojskowa tylko w podanym wyżej okresie.

zobacz cały artykuł »