Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wymagane dokumenty

Przepisy ustawy o obywatelstwie polskim nie podają listy dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o poświadczenie obywatelstwa polskiego. W związku z powyższym należy stwierdzić, że każdy wnioskodawca powinien przygotować dokumenty, które będą potwierdzały jego tożsamość, jego polskie pochodzenie oraz dokumenty związane z jego obcym obywatelstwem (w przypadku gdy wnioskodawca jest jednocześnie obywatelem innego kraju niż Polska).
Nie da się stworzyć jednej, uniwersalnej listy dokumentów dla wszystkich wnioskodawców. Wiąże się to z faktem, że historie wnioskodawców są różne i specyfika danego przypadku wpływa na rodzaj dokumentów jakie należy złożyć.

zobacz cały artykuł »
 
Podrozdziały