Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Treść wniosku

Każda osoba z polskim pochodzeniem może złożyć wniosek o poświadczenie obywatelstwa polskiego pod warunkiem, że będzie on sporządzony w języku polskim oraz że będzie zawierał odpowiednie informacje. Tym samym ważne jest aby we wniosku znalazły się informacje pozwalające urzędowi ocenić sytuację wnioskodawcy i wydać (bądź odmówić wydania) poświadczenie obywatelstwa polskiego. Wniosek składa się w formie pisemnej na specjalnym formularzu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej (przez internet). We wniosku o poświadczenie obywatelstwa polskiego powinny się znaleźć m. in. następujące informacje...

zobacz cały artykuł »