Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zasady obowiązujące od 1 stycznia 1999 r.

W dniu 1 stycznia 1999 r. wprowadzono w ustawie o obywatelstwie polskim z 1962 r. istotną zmianę w zakresie utraty polskiego obywatelstwa. Mianowicie zniesiono zasadę utraty polskiego obywatelstwa wskutek nabycia obywatelstwa obcego państwa. Ponadto uchylono przepis dopuszczający pozbawienie obywatelstwa polskiego na podstawie decyzji polskich władz. Od 1 stycznia 1999 r. jedynym sposobem na utratę polskiego obywatelstwa jest zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Samo zrzeczenie nie jest jednak wystarczające, gdyż wymogiem utraty polskiego obywatelstwa jest dodatkowo otrzymanie zgody Prezydenta Polski. Aby mogło więc dojść do utraty polskiego obywatelstwa muszą być spełnione łącznie dwa warunki...

zobacz cały artykuł »