Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Utrata obywatelstwa przez nabycie obywatelstwa obcego państwa

W dniu 19 stycznia 1951 r. weszła w życie ustawa o obywatelstwie polskim, która w odmienny sposób regulowała skutki nabycia obywatelstwa obcego państwa w porównaniu z poprzednią ustawą z 1920 r. Zgodnie z art. 11 nowej ustawy polski obywatel tracił polskie obywatelstwo wskutek nabycia obywatelstwa obcego państwa tylko po uzyskaniu zgody polskich władz. Zgodę wydawał organ zwany Radą Państwa. Aby mogło więc dojść do utraty polskiego obywatelstwa musiały być spełnione łącznie dwa warunki: polski obywatel nabył obywatelstwo obcego państwa oraz uzyskał na to zgodę polskich władz (Rady Państwa).

zobacz cały artykuł »