Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Skutki utraty obywatelstwa wobec rodziny

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie Państwa Polskiego z 1920 r. (art. 13) nadanie i utrata obywatelstwa polskiego, rozciągała się na żonę nabywającego lub tracącego obywatelstwo polskie, oraz na jego dzieci, w wieku do lat 18. Przepis ten był wyrazem jednolitości obywatelstwa małżonków i ich nieletnich dzieci. Jednakże z drugiej strony przepis był jednocześnie wyrazem zasady nierówności praw kobiet i mężczyzn. O obywatelstwie kobiet decydowało bowiem obywatelstwo ich mężów. W związku z powyższym w okresie obowiązywania ustawy z 1920 r. (od 31 stycznia 1920 r. do 18 stycznia 1951 r.) obowiązywała następująca zasada - w razie utraty polskiego obywatelstwa przez mężczyznę, polskie obywatelstwo tracili również...

zobacz cały artykuł »