Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Utrata obywatelstwa na podstawie decyzji polskich władz

W przypadkach opisanych w rozdziałach Utrata obywatelstwa przez nabycie obywatelstwa obcego państwa, Utrata obywatelstwa przez przyjęcie urzędu publicznego w obcym państwie oraz Utrata obywatelstwa przez wstąpienie do wojska w obcym państwie obywatel tracił polskie obywatelstwo z mocy samego prawa, czyli automatycznie. Oprócz tego polskie przepisy prawne dopuszczały również możliwość pozbawienia kogoś polskiego obywatelstwa na podstawie decyzji odpowiednich władz państwowych. Pozbawienie obywatelstwa miało być rodzajem kary za określone zachowanie obywatela w stosunku do państwa polskiego. Przypadki uzasadniające pozbawienie obywatelstwa polskiego można podzielić na dwie grupy...

zobacz cały artykuł »