Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Utrata obywatelstwa przez przyjęcie urzędu publicznego w obcym państwie

Zgodnie z ustawą z 1920 r. (art. 11 pkt 2) przyjęcie przez obywatela polskiego urzędu publicznego w państwie obcym powodowało automatyczną utratę obywatelstwa polskiego. Przez urząd publiczny należało rozumieć stanowisko w organach władzy państwowej oraz samorządowej obcego państwa. Chodzi tu zarówno o wysokie stanowiska, na których sprawuje się władzę w danym państwie jak i zwykłe, zajmowane w ramach tzw. administracji państwowej i samorządowej.

zobacz cały artykuł »