Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Utrata obywatelstwa przez nabycie obywatelstwa obcego państwa

Zgodnie z ustawą z 1920 r. (art. 11 pkt 1) utrata obywatelstwa polskiego następowała przez nabycie obywatelstwa obcego państwa. Jednakże osoby zobowiązane do czynnej służby wojskowej (mężczyźni), traciły obywatelstwo polskie wskutek nabycia obywatelstwa innego państwa dopiero po zwolnieniu ich od tego obowiązku. Od momentu obowiązywania ustawy z 1920 r. obowiązkowi czynnej służby wojskowej podlegali mężczyźni w wieku od 18-go do 50-go roku życia a oficerowie do 60-go roku życia. Następnie w okresie od 1938 r. do 1950 r. temu obowiązkowi podlegali mężczyźni w wieku od 17-go do 60-go roku życia.

zobacz cały artykuł »