Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Nabywanie nieruchomości

Wszelkie umowy przeniesienia własności nieruchomości w Polsce, w szczególności umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości, muszą być zawierane w specjalnej formie – aktu notarialnego. Umowa przeniesienia własności nieruchomości niezawarta w takiej formie jest nieważna i nie wywołuje żadnego skutku. Umowy w formie aktu notarialnego sporządzane są przez notariuszy, którzy są osobami zaufania publicznego. Aby zawrzeć umowę formie aktu notarialnego należy udać się do biura notariusza, zwanego kancelarią notarialną. Kancelarie takie znajdują się w każdym większym mieście w Polsce, a w dużych miastach jest ich po kilkadziesiąt i więcej. W wyjątkowych przypadkach umowa może zostać sporządzona przez notariusza w innym miejscu niż kancelaria notarialna, jeżeli przemawia za tym charakter umowy lub szczególne okoliczności (np. choroba strony umowy). Przed notariuszem należy stawić się z dokumentem tożsamości (np. paszportem), aby notariusz mógł stwierdzić tożsamość stron umowy.

zobacz cały artykuł »
 
Podrozdziały