Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej jak również firmy z tych państw mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej tylko w niektórych formach, mianowicie wyłącznie w formie:

  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo-akcyjnej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji.

Osoby te muszą zatem wybrać jedną z czterech podanych form działalności. Mogą one samodzielnie założyć jedną z dozwolonych spółek, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, albo też przystąpić do już istniejącej i działającej spółki (prowadzonej przez cudzoziemców lub Polaków), np. kupując od innego wspólnika udziały lub też obejmując nowe udziały w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego takiej spółki.

Cudzoziemcy z państw spoza Unii Europejskiej nie mogą natomiast prowadzić na terenie Polski działalności w innych formach, jak: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska.