Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Obywatele państw Unii Europejskiej

Cudzoziemcy - obywatele państw będących członkami Unii Europejskie oraz obywatele Szwajcarii mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. Oznacza to, iż mają pełną swobodę - na takich samych warunkach jak Polacy - w podejmowaniu działalności oraz wyborze formy działalności gospodarczej. W związku z powyższym obywatele UE mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą w następujących formach:

  1. Jednoosobowa działalność gospodarcza.
  2. Spółka cywilna.
  3. Spółki prawa handlowego:
    • spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.
    • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.