Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce reguluje zasadniczo ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, która dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Zgodnie z przepisami tej ustawy cudzoziemcy mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski. Jednak nie wszyscy cudzoziemcy mają w tym zakresie identyczne prawa. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej polski rynek stał się otwarty dla obywateli i przedsiębiorców państw UE, którzy mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. W stosunku jednak do pozostałych cudzoziemców (nie będących obywatelami Unii Europejskiej) przepisy ustawy wprowadzają pewne ograniczenia. 
O tym na jakich zasadach cudzoziemcy mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce zobacz w kolejnych rozdziałach. 

 
 
Podrozdziały