Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce dopuszczalne jest w następujących formach:

  1. Jednoosobowa działalność gospodarcza.
  2. Spółka cywilna.
  3. Spółki prawa handlowego:
    • spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.
    • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.
 
 
Podrozdziały