Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Rodzaje pracy, które nie wymagają pozwolenia

Niektóre rodzaje pracy wykonywanej przez cudzoziemców nie wymagają posiadania przez nich pozwolenia na pracę. W szczególności, nie wymaga takiego pozwolenia:

  • prowadzenie szkoleń, udział w stażach zawodowych, pełnienie funkcji doradczej, nadzorczej lub wymagającej szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki zaciągnięte przez rząd Polski;
  • nauczanie języków obcych w ramach umów i porozumień międzynarodowych, których Polska jest stroną;
  • nauczanie języków obcych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych oraz w Ochotniczych Hufcach Pracy;
  • nauczanie języków obcych w zakładach kształcenia nauczycieli;
  • praca w międzynarodowych strukturach wojskowych znajdujących się na terytorium Polski;
  • praca korespondenta zagranicznych środków masowego przekazu, pod warunkiem posiadania akredytacji ministra spraw zagranicznych;
  • wykonywanie usług artystycznych (aktorów, reżyserów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, aktorów cyrkowych, tancerzy lub mimów) trwających nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym;
  • wygłaszanie wykładów, referatów lub prezentacji o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej - do 30 dni w roku kalendarzowym...
zobacz cały artykuł »