Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę

Do wykonywania pracy na terytorium Polski bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia na pracę uprawnieni są przede wszystkim obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywatele Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Konfederacji Szwajcarskiej. Takie prawo przysługuje również następującym cudzoziemcom - członkom rodziny obywateli wyżej wymienionych państw:
- małżonkom tych obywateli,
- dzieciom i wnukom tych obywateli oraz dzieciom i wnukom małżonków tych obywateli - pod warunkiem że nie ukończyły 21 lat lub pozostają na ich utrzymaniu,
- rodzicom i dziadkom tych obywateli oraz rodzicom i dziadkom małżonka - pod warunkiem że pozostają na ich utrzymaniu...

 

zobacz cały artykuł »