Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Rejestracja zagranicznych dokumentów

Jednym z dokumentów jaki należy załączyć do wniosku o wydanie polskiego paszportu jest akt urodzenia wnioskodawcy a w przypadku, gdy wniosek składa osoba, która zawarła związek małżeński za granicą, również akt małżeństwa. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba urodzona za granicą Polski wówczas jej akt urodzenia musi zostać zarejestrowany w polskim urzędzie który się nazywa - urząd stanu cywilnego. Jest to tzw. umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia. Wynika to z faktu, że podstawą wydania paszportu może być jedynie polski akt urodzenia a taki można otrzymać właśnie wskutek zarejestrowania zagranicznego aktu urodzenia w Polsce (umiejscowienia). Podobnie jest w przypadku aktu małżeństwa zawartego za granicą. On również wymaga rejestracji (umiejscowienia) w Polsce.

zobacz cały artykuł »