Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Opłaty urzędowe za paszport

Ważne informacje
Zobacz tabelę z opłatami konsularnymi

Jeśli wniosek o paszport składany jest w Polsce wówczas opłata za wydanie paszportu osobie pełnoletniej wynosi 140 PLN. Emerytom, rencistom, uczniom i studentom przysługuje ulga w opłacie za wydanie paszportu, wynosząca 50% tej kwoty.
Osoba mieszkająca za granicą, która ubiega się o paszport w polskim konsulacie ponosi opłatę konsularną. W zależności od tego jaki paszport ma być wydany rożne są opłaty konsularne. I tak przykładowo:

  • za wydanie paszportu dziesięcioletniego dla osoby dorosłej i małoletniego powyżej 13 roku życia - opłata 106 Euro,
  • za wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie paszportu ukończył 7 lat a nie ma ukończonego 13 roku życia – opłata 36 Euro,
  • za wydanie paszportu tymczasowego dla osoby dorosłej – opłata 39 Euro,
  • za wydanie paszportu tymczasowego dla dzieci powyżej 5 lat do lat 16 - opłata 27 Euro.