Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Kto może ubiegać się o przyznanie Karty Polaka?

Niestety nie każdy cudzoziemiec może uzyskać Kartę Polaka. O Kartę Polaka może ubiegać się wyłącznie cudzoziemiec, który w dacie składania wniosku o przyznanie Karty Polaka posiada obywatelstwo jednego z niżej wymienionych krajów:

 • Republiki Armenii;
 • Republiki Azerbejdżańskiej;
 • Republiki Białoruś;
 • Republiki Estońskiej;
 • Gruzji;
 • Republiki Kazachstanu;
 • Republiki Kirgizji;
 • Republiki Litewskiej;
 • Republiki Łotewskiej;
 • Republiki Mołdowy;
 • Federacji Rosyjskiej;
 • Republiki Tadżykistanu;
 • Republiki Turkmenistanu;
 • Ukrainy;
 • Republiki Uzbekistanu.

Kartę Polaka może otrzymać także osoba, będąca obywatelem jednego z wyżej wymienionych państw, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami polskiej ustawy o repatriacji) lub też osoba, która w jednym z wyżej wymienionych krajów posiada status bezpaństwowca (czyli osoby nie posiadającej żadnego obywatelstwa).
Karta Polaka nie może być przyznana natomiast osobie posiadającej obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce.