Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o polski paszport


paszporty biometryczne

Osoby na stałe mieszkające w Polsce składają wniosek o wydanie paszportu w urzędzie wojewódzkim, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Przykładowo, gdy wnioskodawca mieszka w Krakowie, wówczas wniosek o paszport składa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Osoby mieszkające za granicą mogą złożyć wniosek o polski paszport wyłącznie w polskim konsulacie, odpowiednim do ich miejsca zamieszkania. Należy wspomnieć, że osoby, które nigdy w Polsce nie mieszkały albo wyjechały z Polski w dalekiej przeszłości będą musiały przed złożeniem wniosku o paszport uzyskać specjalny numer statystyczny, zwany PESEL (więcej na ten temat w rozdziale PESEL). Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiście. Oznacza to, że zarówno złożenie wniosku przez pośredników (np. przez pełnomocnika) jak i wysłanie go pocztą nie jest możliwe. Wniosek składa się na specjalnym formularzu (na temat wypełniania formularza zobacz rozdział Jak wypełnić wniosek o paszport). Wniosek należy wypełnić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć...

zobacz cały artykuł »