Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej

W praktyce obowiązek posiadania zdrowotnej polisy ubezpieczeniowej przez obywatela państwa spoza Unii Europejskiej chcącego studiować w Polsce istnieje już na etapie postępowania wizowego. Od posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego na czas pobytu cudzoziemca w Polsce uzależnione jest udzielenie mu wizy studenckiej (patrz: Wizy).

Wymóg przedstawienia przez cudzoziemca polisy ubezpieczeniowej przy przyjęciu na studia jest, więc naturalną konsekwencją wymogu wizowego. Najczęściej cudzoziemiec (obywatel państwa spoza UE) wykupuje polisę ubezpieczeniową jeszcze w państwie, w którym zamieszkuje (z którego pochodzi). Jeśli po wjeździe do Polski polisa ta wygaśnie, cudzoziemiec może wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, w polskiej firmie ubezpieczeniowej. Cudzoziemiec może również przystąpić do ubezpieczenia w państwowej instytucji zwanej Narodowym Funduszem Zdrowia i wykupić polisę ubezpieczeniową. Więcej informacji na temat tego rodzaju ubezpieczenia znajdziesz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl.