Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Obywatele państw Unii Europejskiej

Obywatele państw Unii Europejskiej mogą korzystać z darmowej polskiej opieki zdrowotnej, jeśli posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (więcej na temat karty zobacz na stronie europa.eu)

Jeśli obywatel państwa UE nie posiada polisy ubezpieczeniowej wykupionej w kraju pochodzenia może przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez polski Narodowy Fundusz Zdrowia i wykupić polisę ubezpieczeniową. Więcej informacji na temat Narodowego Funduszu Zdrowia znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl.

Obywatel państwa UE musi okazać polisę ubezpieczeniową również starając się o zarejestrowanie pobytu w Polsce (w celu legalizacji tego pobytu). Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziałach: Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele państw Unii Europejskiej i Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE.