Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Ubezpieczenie zdrowotne

Opieka zdrowotna w Polsce jest zasadniczo płatna dla cudzoziemców. Dlatego cudzoziemiec chcąc studiować w Polsce musi wykazać, że ma zapewnione środki pieniężne na pokrycie wszelkich kosztów związanych opieką medyczną w przypadku choroby lub nagłego wypadku. W zależności od tego czy studiującym ma być obywatel Unii Europejskiej czy też obywatel państwa spoza Unii – różne są wymogi formalne do spełnienia. Podobnie jak w innych sprawach obywatele UE mają w tym zakresie pewne przywileje.

Więcej na ten temat zobacz w kolejnych rozdziałach:

 
 
Podrozdziały