Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jak zalegalizować pobyt w Polsce?

Cudzoziemiec, aby ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce musi posiadać dokumenty na potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce, tj. wizę, zaświadczenie o rejestracji pobytu, kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce. Rodzaj dokumentu uzależniony jest od tego czy cudzoziemiec jest obywatelem państwa Unii Europejskiej czy też pochodzi z kraju spoza Unii Europejskiej. Jest to konsekwencją zróżnicowanych zasad legalizacji pobytu w Polsce przez obywateli UE oraz obywateli państw spoza UE.

Szczegółowe informacje na temat legalizacji pobytu cudzoziemców studiujących w Polsce znajdziesz w kolejnych rozdziałach:

 
 
Podrozdziały