Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Spółki osobowe

Do spółek osobowych zalicza się:

  • spółkę jawna,
  • spółkę partnerską,
  • spółkę komandytową,
  • spółkę komandytowo-akcyjną.

W spółkach osobowych najważniejszą rolę odgrywają wspólnicy. To oni zasadniczo reprezentują spółkę, prowadzą jej sprawy (interesy), odpowiadają też za jej zobowiązania, w tym również własnym majątkiem (także za zobowiązania podatkowe spółki). Spółki takie nie mają wyodrębnionych organizacyjnie organów, jak np. zarząd czy rada nadzorcza. Wspólnicy spółek osobowych dzielą się zyskami w stosunkowo prosty sposób jak również podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (każdy wspólnik osobno jest podatnikiem podatku dochodowego). Działanie wspólników jest z reguły oparte na wzajemnym zaufaniu, wspólnym prowadzeniu firmy, chęci prowadzenia działalności właśnie z tymi konkretnymi osobami - innymi wspólnikami. Skład wspólników w spółkach osobowych jest co do zasady dość niezmienny - uczestnictwo (udział) w spółce osobowej nie może być przedmiotem transakcji, np. nie może być sprzedawany. Spółka jawna co do zasady ulega rozwiązaniu w razie śmierci jednego ze wspólników albo wypowiedzenia przez niego umowy spółki.