Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona jest przez osoby fizyczne, na podstawie wpisu do specjalnego rejestru zwanego ewidencją działalności gospodarczej. Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez właściwy urząd gminy (urząd gminy jest urzędem, w którym mieszkaniec danej gminy załatwia większość spraw i formalności, w tym również dotyczących właśnie działalności gospodarczej). Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej:

  • Prowadzenie działalności przez 1-ą osobę fizyczną,
  • Osobista odpowiedzialność majątkowa prowadzącego działalność gospodarczą,
  • Brak konieczności posiadania kapitału założycielskiego przy rozpoczynaniu działalności,
  • Opodatkowanie działalności w formie podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT.